Goed voor elkaar

Privacy Statement promobility-regioblog.nl

Teneinde de internetsite promobility-regioblog.nl en de daarmee verbonden diensten aan haar gebruikers beschikbaar te kunnen stellen, is het noodzakelijk dat promobility-regioblog.nl in een aantal gevallen persoonsgegevens verwerkt. Hieronder volgt een uitleg welke gegevens promobility-regioblog.nl voor welke doeleinden gebruikt en wat promobility-regioblog.nl doet om uw privacy volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming te beschermen. promobility-regioblog.nl adviseert u voor het gebruik van de internetsite van promobility-regioblog.nl hiervan kennis te nemen.

Met de term internetsite promobility-regioblog.nl wordt in dit Privacy Statement ook verstaan de aan de internetsite verbonden databases en portals. Daarnaast is op promobility-regioblog.nl de disclaimer van toepassing. promobility-regioblog.nl adviseert u ook hiervan, voor het gebruik van promobility-regioblog.nl internetsite, kennis te nemen.

Wie verwerkt persoonsgegevens.

Promobility-regioblog.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van de internetsite promobility-regioblog.nl.

Promobility-regioblog.nl is genoodzaakt uw gegevens te delen met organisaties die helpen om de diensten te verlenen die in dit Privacy Statement genoemd worden en die dergelijke gegevens namens ons en in overeenstemming met dit Privacy Statement kunnen verwerken ter ondersteuning van de internetsite en de dienstverlening. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat promobility-regioblog.nl deze details aan een derde dient te verstrekken – zoals een hostingprovider, mailingbedrijf – om u de informatie te kunnen verstrekken waar u om gevraagd hebt. Ook kunnen gegevens aan derden worden doorgegeven die backoffice-ondersteuning of IT-diensten leveren. Met deze organisaties sluit Promobility-regioblog.nl verwerkersovereenkomsten, waardoor de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens volgens de Algemene Verordening Persoonsbescherming is gewaarborgd.

Anders dan bovenstaande zal promobility-regioblog.nl zonder uw voorafgaande toestemming geen persoonsgegevens verkopen, verspreiden of bekendmaken aan derden buiten de organisatie van promobility-regioblog.nl tenzij zij hiertoe verplicht is op grond van de wet, gedrags- en beroepsregels of een rechterlijk bevel.

Welke gegevens worden verwerkt?

Indien u gebruik maakt van het bestellen van publicaties, het plaatsen van een sollicitatie, het stellen van vragen of opmerkingen en/of andere diensten binnen de internetsite van promobility-regioblog.nl (gezamenlijk te noemen: de Diensten) is het mogelijk dat u bepaalde persoonsgegevens van uzelf dient te verstrekken c.q. dat u deze op eigen initiatief verstrekt. Promobility-regioblog.nl verwerkt deze gegevens teneinde:

  • de internetsite promobility-regioblog.nl aan haar gebruikers beschikbaar te kunnen stellen;
  • de Diensten die via de internetsite promobility-regioblog.nl worden aangeboden aan u ter beschikking te stellen en uit te voeren;
  • de dienstverlening van promobility-regioblog.nl, al dan niet via de internetsite promobility-regioblog.nl te optimaliseren.

Indien u vragen en/of opmerkingen per e-mail heeft geplaatst en/of andere diensten binnen de internetsite promobility-regioblog.nl heeft aangevraagd, is het mogelijk dat promobility-regioblog.nl uw gegevens gebruikt om contact met u op te nemen voor de beantwoording van deze vragen en/of opmerkingen en het uitvoeren van deze diensten.

Promobility-regioblog.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht, dan wel (indien dit langer is) nadat de bewaartermijn op grond van toepasselijke gedrags- en beroepsregels is verstreken.

Gebruik van cookies en logbestanden.

Een "cookie" is een kleine informatie-eenheid die aan uw browser kan worden aangeboden terwijl u op de internetsite promobility-regioblog.nl bent. Promobility-regioblog.nl gebruikt in sommige gevallen cookies om het gebruik van de internetsite promobility-regioblog.nl zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Indien u niet wilt dat cookies worden gebruikt door promobility-regioblog.nl kunt u uw browser zo (laten) instellen dat de cookies gedeactiveerd worden. Indien u het gebruik van cookies niet accepteert en de cookies heeft gedeactiveerd c.q. heeft laten deactiveren, heeft dat mogelijk gevolgen voor het gebruiksgemak van de internetsite promobility-regioblog.nl.

De internetsite promobility-regioblog.nl genereert automatisch logbestanden van het gebruik door u en andere gebruikers van de internetsite promobility-regioblog.nl. Promobility-regioblog.nl houdt gebruiksgegevens bij, zoals de bronadressen waarvandaan de pagina's zijn opgeroepen, IP-adressen en domeinnamen, datum en tijd van het oproepen van de pagina's, de doorverwijzende internetsites en andere parameters in de URL's. Deze logbestanden en gegevens zullen voor statistische doeleinden op anonieme wijze worden gebruikt, als ook voor het verbeteren van de dienstverlening via de internetsite promobility-regioblog.nl.

Google Analytics.

De internetsite promobility-regioblog.nl maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, zonder het ‘adres’ van uw computer (het IP-adres wordt geanonimiseerd) door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website gebruikt wordt en om daarover te rapporten aan promobility-regioblog.nl.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Promobility-regioblog.nl heeft hier geen invloed op.

Promobility-regioblog.nl heeft Google geen toestemming gegeven om de via de internetsite promobility-regioblog.nl verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Beveiliging.

Promobility-regioblog.nl heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen die namens promobility-regioblog.nl toegang hebben tot uw gegevens zijn - onder meer op basis van de voor hen geldende gedrags- en beroepsregels - gehouden tot geheimhouding.

Internetsites van derden.

De internetsite promobility-regioblog.nl bevat links naar internetsites van derden. Het kan gebeuren dat deze derden of anderen op deze internetsites informatie over u verzamelen. Promobility-regioblog.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze internetsites en de handelingen van deze derden en anderen. Promobility-regioblog.nl raadt u aan kennis te nemen van hun beleid ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens.

Vragen.

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens binnen de internetsite van promobility-regioblog.nl, kunt u contact met ons opnemen met:

ProMobility via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dit Privacy Statement is voor het laatst bijgewerkt op 21 september 2018.

Stel een vraag

Wat is uw vraag
Emailadres

Invalid Input

 

Deze website maakt gebruik van cookies.

We gebruiken alleen cookies om anonieme statistieken bij te houden, Meer informatie

Oké, geen probleem

Cookiewetgeving
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door u browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Gebruik van sessiecookies
Met behulp van een sessiecookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website u met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.

Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Analytics-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

In- en uitschakelen van cookies
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:

www.cookierecht.nl
www.opta.nl
www.consuwijzer.nl

Klik hier >> om verder te gaan naar de homepage